نگرانی از اجتهاد سید حسن آقا از امام


نگرانی از اجتهاد سید حسن آقا از امام

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۷


کد مطلب : 38060
حرف نو: حجت الاسلام سید حسن خمینی در برنامه نگاه یک و در حاشیه تبیین اندیشه های حضرت امام به موضوعی اشاره داشتند که پیشتر نیز با عنوان "اجتهاد در اندیشه های حضرت امام" مطرح کرده بودند. وی بدرستی تاکید دارند "باید اجتهادی را از اندیشه های امام مطرح کنیم که مشکل گشا باشد."

اصل حرف منطقی است. طرح حجت الاسلام خمینی برای اجتهاد در اندیشه های حضرت امام نیز قابل دفاع است. اما یک سوال جدی وجود دارد که در این طرح اجتهادی، محکمات اندیشه های حضرت امام چیست؟ روشن است که هر طرح اجتهادی نیازمند یک سری چارچوب ها و محکماتی است که متشابهات مطابق آن تفسیر می شود.

محکمات اندیشه حضرت امام چیست و چرا آقا سید حسن کمتر تمایل دارند به آنها بپردازند؟ تحریف، همیشه قلب محتوا و وارونه نمایی و خدای نکرده نسبت کذب دادن نیست. سید حسن آقای خمینی حتما از این نوع تحریف و تشویه بری و دور هستند اما نوع دیگری از تحریف تبدیل و تغییر محکمات اندیشه حضرت امام است. نگرانی این است که اجتهاد ایشان بدور از محکمات اندیشه های حضرت امام باشد؛ چه انکه این تحریف بزرگتری است چون راه را برای قرائت های غلط و البته ناخواسته دیگر باز می کند.

اما محکمات اندیشه حضرت امام چیست که در سخنان جناب آقای خمینی ضریب ندارد؟ استکبار ستیزی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، اسلام پابرهنگان، مستضعفین، دفاع از مظلومین عالم و مقاومت و قیام و اسلام ناب.

حجت السلام سید حسن خمینی در همین مصاحبه اخیر، "اسلام ناب" را مقابل "اسلام متحجر" دانسته اند. تردیدی نیست که در اندیشه امام اسلام متحجرین و عافیت اندیش ها که در تقابل با ظلم، اهل سازش اند، مقابل اسلام ناب قرار دارند. اما مساله اینجاست که امام، متحجرین را شعبه ای از اسلام آمریکایی می دانند و در ادبیات حضرت امام همواره این اسلام آمریکایی بوده که مقابل اسلام ناب قرار داشته است. سوال اینست که چرا یک شعبه از اسلام آمریکایی را سید حسن آقا گرفته و باقی آنرا رها کرده است؟ تغییر ادبیات امام در این سطح و جابجایی محکمات هم اجتهاد است؟

آیا حق نمی دهند که با این تغییر و تبدل نگران باشیم که محکمات اندیشه حضرت امام دچار اجتهاد شود؟
Share/Save/Bookmark